Oferta naszej firmy skupia się na dostarczaniu Klientom wysokiej jakości usług z zakresu geodezji i architektury. 

Jako kompetentna i doświadczona firma, posiadająca wiedzę, odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz wykwalifikowanych pracowników , wykonujemy:

 

Oferta usług geodezyjnych:

 

mapa do celów projektowych
mapa do celów prawnych
synchronizacja
obsługa inwestycji                                                                                                           

inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania działki                                                                                     

inwentaryzacja przyłączy i sieci                                                                             

inwentaryzacja budynków
inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych                                                                      

inwentaryzacja powykonawcza innych obiektów
wytyczenie przyłącza i sieci                                                                                                            

wytyczenie budynku                                                                                                                                               

wytyczenie obiektów budowlanych                                                                                                         

wytyczenie  innych obiektów                                                                                                                                  

podział działki                                                                                                                                            

wznowienie granic działki                                                                                                                                  

wznowienie punktów granicznych                                                                                                                                     

 rozgraniczenie granic nieruchomości                                                                                                            

mapa pod zalesienie                                                                                                                                                                                                                                                   

pomiary realizacyjne                                                                                                                                    

pomiar GPS                                                                                                                                                 

inne pomiary                                                                                                                               

pomiar kopalni                                                                                                                                     

miernictwo górnicze                                                                                                                          

batymetria rzek i zbiorników wodnych                                                                                                            
badania przemieszczeń pionowych i poziomych                                                                                                

pomiar pionowości wież, kominów, słupów oraz innych obiektów budowlanych                                          

pomiar zwisów linii                                                                                                                    

obsługa inwestycji                                                                                     
pomiar  i opracowanie uwzględniające indywidualne wymogi Klienta

 

 

 

Oferta usług projektowych:

 

projekt budynku jednorodzinnego                                                                                                                                      

projekt przyłącza                                                                                                                                         

projekt sieci                                                                                                                            

projekt obiektu budowlanego                                                                                                                                      

projekt i opracowanie uwzględniające indywidualne wymogi Klienta.

 

 W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu. Postaramy się udzielić Państwu szczegółowych informacji dotyczących strony prawnej i formalnej  na temat zagadnień z zakresu geodezji  i architektury oraz współpracy z naszą firmą .